Jak wygląda kremacja zwłok?

urna z prochami
Czy urnę z prochami można trzymać w domu?
12 sierpnia, 2023
zaproszenie na pogrzeb
Jak poinformować inne osoby o uroczystości pogrzebowej?
1 września, 2023
kremacja zwlok

Kremacja, czyli spopielenie zwłok, to coraz częściej wybierana metoda pochówku w Polsce. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób zdecydowanych na tę formę pożegnania ze zmarłym, co wiąże się zarówno z przyczynami ekologicznymi, jak i ekonomicznymi. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, omawiając poszczególne etapy kremacji.

Procedura kremacji zwłok

Samo spopielenie zwłok to tylko jeden z etapów kremacji. Proces ten obejmuje szereg czynności, które muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pierwszym krokiem jest uzyskanie zgody na kremację ze strony najbliższej rodziny zmarłego. Po wyrażeniu takiej woli konieczne jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem odpowiednich dokumentów. Po uzyskaniu zgody na ten proces, ciało jest przygotowywane przez pracowników zakładu pogrzebowego Łódź, którzy m.in. usuwają wszelkie elementy metalowe (np. protezy, aparaty słuchowe) oraz ubierają zmarłego w odzież pogrzebową.

Proces spopielenia zwłok

Zwłoki, umieszczone w trumnie przeznaczonej do kremacji, trafiają do specjalnego pieca kremacyjnego. Tam są poddawane działaniu wysokiej temperatury (ok. 900 – 1100°C) przez około 60 – 90 minut. W czasie tego procesu pozostające w komorze spalania części organiczne ulegają całkowitemu spaleniu, a powstałe gazy są oczyszczane i odprowadzane do atmosfery. Po zakończeniu procesu spopielenia prochy zostają zebrane z wnętrza pieca i przekazane do obróbki mechanicznej. Przy pomocy specjalnych urządzeń, takich jak młyn czy separator magnetyczny, z prochów usuwa się ewentualne resztki metalowe (np. nity czy śruby z trumny), a następnie mieli się je na drobniejsze cząstki.

Przechowywanie i rozsypywanie prochów

Po zakończeniu procesu kremacji prochy zmarłego zostają umieszczone w szczelnej, trwałej urnie, która jest przekazywana rodzinie. Zgodnie z przepisami prawa w Polsce, prochów nie można przechowywać w domu, ani rozsypać w dowolnym miejscu. Jedyną dopuszczalną możliwością jest umieszczenie ich na cmentarzu – w grobowcu rodzinnym lub kolumbarium.