Czy urnę z prochami można trzymać w domu?

kwiaty w rekach
W co ubrać zmarłego na pogrzeb?
14 lipca, 2023
kremacja zwlok
Jak wygląda kremacja zwłok?
12 sierpnia, 2023
urna z prochami

Spopielenie zwłok jest coraz bardziej popularnym wyborem, będącym alternatywą dla tradycyjnego pogrzebu. Po zakończeniu kremacji, rodzina musi podjąć decyzję co do miejsca przechowywania urny z prochami. Wiele osób pragnie mieć prochy bliskiej osoby blisko siebie i dlatego też chciałoby przechowywać urnę w domu. Czy istnieje taka możliwość?

Z czego wynika popularność kremacji?

Współczesne społeczeństwo zmienia się dynamicznie, a wraz z nim przekonania na temat religii, duchowości i tradycji. Coraz więcej osób odrzuca konserwatywne podejście do pogrzebów, wybierając w ich miejsce spopielenie zwłok. Kremacja zwłok Łódź jest uważana za bardziej ekologiczną opcję niż tradycyjny pogrzeb. Urna z prochami zajmuje mniej miejsca niż ciało pochowane w trumnie, co w dobie rosnącego deficytu przestrzeni na cmentarzach ma duże znaczenie. Co więcej, kremacja może być tańszą opcją niż tradycyjny pogrzeb. W przypadku pochówku w ziemi konieczne jest zakupienie grobu, trumny, a także opłacenie usług grabarza i utrzymania miejsca pochówku. Przy kremacji koszty są niższe z uwagi na brak konieczności budowy grobowca. Również urna na prochy jest zwykle tańsza niż trumna.

Regulacje prawne związane z przechowywaniem urny

Polskie przepisy prawa nie pozwalają na trzymanie urny z prochami w domu. Zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie ma zgody na przechowywanie urny z prochami w jakimkolwiek miejscu poza terenem cmentarza. Możliwe opcje obejmują pochówek urny na cmentarzu w grobowcu rodzinnym lub umieszczenie jej w kolumbarium – specjalnej ścianie lub budowli przeznaczonej do przechowywania urn. Ustawa jasno określa, że zarówno ciało zmarłego w przypadku tradycyjnego pochówku, jak i urna z prochami muszą być umieszczone w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. W związku z tym nie ma również możliwości rozsypania prochów w wybranym miejscu.