Jakie dokumenty są potrzebne, aby zorganizować pogrzeb?

trumna
Jak wybrać zakład do organizacji pogrzebu?
6 kwietnia, 2023
białe kwiaty obok trumny
Jakie kwiaty wybrać na oprawę ceremonii pogrzebowej?
5 maja, 2023
akt zgonu

Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z koniecznością ustalenia przebiegu samej ceremonii, ale przede wszystkim wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które umożliwią przeprowadzenie pochówku. Z naszego wpisu dowiesz się, jakie dokumenty są potrzebne, aby zorganizować pogrzeb.

Jak zorganizować pogrzeb?

Organizacja pogrzebu może wydawać się trudnym zadaniem przede wszystkim ze względu na fakt, że rodzina zmarłego pogrążona jest w rozpaczy. Z tego powodu zadanie to najlepiej powierzyć sprawdzonemu zakładowi pogrzebowemu, którego doskonałym przykładem jest zakład pogrzebowy w Łodzi, który nie tylko odpowiednio przygotuje całą ceremonię, ale pomoże także przeprowadzić niezbędne formalności. Aby jednak w ogóle można było przystąpić do organizacji pogrzebu, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, do których należą:

  • karta zgonu – bez niej nie można rozpocząć procedury związanej z pochówkiem. Wystawiana jest ona przez lekarza, który stwierdził zgon i składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest podstawą do wystawienia aktu zgonu, druga zaś przeznaczona jest dla administracji cmentarza,
  • akt zgonu – to jeden z najważniejszych dokumentów, który wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Aby można go było otrzymać, trzeba przedstawić zarówno kartę zgonu, jak i dowód osobisty zmarłej osoby. Oprócz tego wnioskodawca powinien mieć również również ze sobą własny dowód osobisty,
  • dowód osobisty – dowód osobisty zmarłej osoby, który zostanie unieważniony przez Urząd Stanu Cywilnego należy przedstawić w zakładzie pogrzebowym, konieczne jest także okazanie dowodu tożsamości osoby załatwiającej pogrzeb, a także współmałżonka w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa,
  • zaświadczenie z pracy lub legitymacja ZUS – jeśli zmarły był osobą pracującą, potrzebne jest zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia. Jeśli zaś pochówek dotyczy emeryta, niezbędna może być legitymacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odcinek renty czy emerytury.