Jak zgodnie z przepisami przewozić zwłoki?

wybór zakładu pogrzebowego
Czy zakład pogrzebowy może dopełnić formalności pogrzebowych w zastępstwie klienta?
1 grudnia, 2023
trumny i wieńce
Co zaliczamy do podstawowych akcesoriów pogrzebowych?
6 lutego, 2024
auto do transportu zwłok

Przewóz zwłok jest nieodłącznym elementem procesu organizacji pogrzebu. W Polsce, jak i na całym świecie, istnieją ściśle określone przepisy prawne regulujące ten temat. W niniejszym artykule omówimy, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozić zwłoki.

Przewóz zwłok na terenie Polski

Przewóz zwłok w Polsce jest uregulowany przez ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia do przechowywania i konserwacji zwłok oraz przewozu zwłok. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, przewóz zwłok, którego przykładem jest całodobowy transport zmarłych w Łodzi, musi spełniać następujące wymogi techniczne i sanitarne.
 
  • Trumna – zwłoki muszą być umieszczone w trumnie, która spełnia wymogi sanitarne i techniczne określone w przepisach. Trumna powinna być wykonana z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz posiadać odpowiednią wytrzymałość,
  • Pojazd – pojazd służący do przewozu zwłok musi być specjalnie przystosowany do tego celu. Powinien on posiadać odpowiednie wyposażenie, takie jak chłodzenie, wentylacja, oświetlenie oraz urządzenia do mocowania trumny. Ponadto, pojazd powinien być wyposażony w środki czystości i dezynfekcji, a także posiadać oznakowanie informujące o swoim przeznaczeniu.
  • Dokumentacja – przewóz zwłok wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji, która powinna zawierać dane personalne zmarłego, miejsce i datę zgonu, przyczynę zgonu oraz informacje o miejscu pochówku. Dokumentację tę należy okazać na żądanie odpowiednich służb kontrolnych.
Podsumowując, przewóz zwłok zgodnie z przepisami prawnymi wymaga spełnienia szeregu wymogów technicznych i sanitarnych. Organizacja tego procesu może być skomplikowana, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy pogrzebowej, która pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności oraz zapewni bezpieczny i godny transport zwłok.